Profielschets voorzitter Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

. Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring

. Heeft visie en draagt deze actief uit

. Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, spreekt in het openbaar

. Heeft het vermogen om mensen en partijen met elkaar te binden

. Zoekt naar consensus tussen betrokkenen

. Heeft de ambitie om er voor de Tolberters te zijn en hen te vertegenwoordigen

. Is doortastend en besluitvaardig

. Beschikt over inlevingsvermogen en vermogen te delegeren

. Heeft behoorlijk netwerk van bedrijven/organisaties/instellingen

. Komt bij voorkeur uit (oud)Tolbert

De taken

. Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern

. Is aanspreekpunt naar de media (pers, radio en tv)

. Is voorzitter van de bestuurs- en jaarvergaderingen

. Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze

. Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging

. Stelt zich op de hoogte van lopende zaken en deelt zijn visie hierop

. Onderhoudt contacten met de gemeente Leek en haar vertegenwoordigers

. Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging

. Neemt initiatieven om de vereniging blijvend te stimuleren

. Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

 

Een ieder die zich in deze profielschets en taken kan vinden en denkt hiervoor in aanmerking te komen,

wordt verzocht contact op te nemen met secretaris Bonne de Boer,

bereikbaar via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 06-55335386.

In verband met het aftreden van Martin Weerd als voorzitter van Oldebert, zal er een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of zich melden voor aanvang van de jaarvergadering 19:00 uur

Voor de gewijzigde agenda <klik hier>

 

 

Bord BousemalaanAfgelopen vrijdag 3 maart 2017 hebben medewerkers van de Gemeente Leek in samenspraak met het HOV bureau de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de werkzaamheden.
Door het plaatsen van bijgaand bord, worden chauffeurs van de Qbuzz er nadrukkelijk op gewezen, dat ze tijdens stilstand op de keerlus, de motor uit moeten doen en de lichten doven (vooral in het donker is dit nodig).
Oldebert dankt alle betrokkenen voor het tot stand komen van deze gewenste aanpassing en heeft Tolbert er een fatsoenlijke in- en uitstapplaats bij gekregen, waarvoor ons aller dank.

Geachte leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Jaarvergadering van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

De jaarvergadering zal plaatsvinden op:  maandag 20 maart 2017 om 19.00 uur in

De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert.


We nodigen u en geïnteresseerde niet - leden van harte uit om mee te praten over de dorpsbelangen en de leefbaarheid van Tolbert.

BIJZONDERE AANDACHT NA AFLOOP VAN DE VERGADERING, NL.: (aanvang ca. 20.30 uur)

Informatief praatje over ”het weer”, hetgeen ons dagelijks bezighoud, door:

HARMA BOER (bekend van RTV Noord)

Rechts op de website kunt onder het item Jaarvergadering 2017 de volgende documenten downloaden:

  • agenda jaarvergadering 2017

  • notulen jaarvergadering 2016

  • jaarverslag 2016

De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zullen tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zéér op prijs,

van harte welkom ook aan NIET leden van Oldebert!

Zaterdag 28 januari bijeenkomst voor donateurs Dorpshuis en andere belangstellenden

Bestuur en beheerder nodigen u van harte uit om elkaar tijdens een gezellig samenzijn te ontmoeten. Een aantal plannen en ideeën zal worden gepresenteerd. De resultaten van een eerder gehouden onderzoek naar ervaringen en wensen rondom het Dorpshuis in Tolbert zijn daarbij nadrukkelijk meegenomen. Er zal zeker voldoende ruimte zijn om met elkaar in gesprek te komen. Doel is ook om in samenspraak de bijdrage van het Dorpshuis aan het dorp verder uit te bouwen. En dat bewoners van alle leeftijden er een plek kunnen vinden.

Het zal zeker niet alleen over de toekomstplannen gaan. Tijd voor een drankje en een hapje is er zeker ook. Het Shantykoor Tolbert zal aanwezig zijn om de gezelligheid te versterken. Ook krijgen bezoekers de gelegenheid de gerestaureerde maquette van Tolbert anno 1925 met nieuwe glazen overkapping te bewonderen.

U bent welkom vanaf 15.00 uur in Dorpshuis Tolbert gevesitigd in de  CazemierBoerderij  De bijeenkomst zal duren tot ca. 17.30 uur.