PERSBERICHT

Zuidhorn, 9 april 2018

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Stichting Huisvesting Vredewold en het Huurdersplatform Westerkwartier voeren samen een groot woononderzoek uit onder inwoners van het Westerkwartier. Hiermee willen zij de woonwensen en -lasten van de inwoners in kaart brengen. In totaal krijgen zo’n 28.000 inwoners in het Westerkwartier volgende week een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Bureau KAW uit Groningen voert het onderzoek uit.

Jongeren
De genoemde organisaties willen ook graag weten welke woonwensen  jongeren tot 30 jaar in het Westerkwartier hebben. Zij ontvangen ook een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De gemeenten, Wold&Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden het belangrijk dat jongeren hun woonwensen in het Westerkwartier kunnen vervullen. Hebben zij verhuisplannen? Of willen ze graag in het Westerkwartier blijven wonen? Zo ja, wat voor woningen zoeken zij en waar willen ze wonen?

Betaalbaar wonen
De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden betaalbaar wonen voor iedereen in het Westerkwartier belangrijk. Dat betekent dat huur, hypotheek en andere woonlasten passen bij het inkomen van huishoudens en dat er voldoende geld overblijft om van te leven. Met dit onderzoek willen de organisaties te weten komen of wonen in het Westerkwartier betaalbaar is.

Resultaten
Het onderzoek loopt tot begin mei. De genoemde organisaties verwachten in juni de resultaten van het onderzoek bekend te maken.
Wethouder Jan Vos van de gemeente Marum, ook namens de andere gemeenten: “De resultaten van het onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan de woningbouwprogramma’s van de gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast betrekken we de resultaten bij het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier te verbeteren.”

De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform hopen op een hoge respons. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op één van de iPads die de organisaties verloten.

 

 

PERSBERICHT

Zuidhorn, 9 april 2018


De Westerkwartiergemeenten willen graag weten wat de inwoners wensen en verwachten van de  communicatie van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Om hier achter te komen start 13 april aanstaande een enquête. Hiervoor zetten de gemeenten het Westerkwartierpanel in, een online platform waar inwoners de kans krijgen via enquêtes mee te denken over de nieuwe gemeente. Het panel heeft zo’n 800 leden. 


Vragen

De gemeenten willen weten over welke onderwerpen inwoners in de nieuwe gemeente informatie willen en welke communicatiemiddelen daar het beste bij passen. Daarnaast vragen de gemeenten de panelleden hoe zij het liefst in contact komen met de gemeente en hoe zij denken over aspecten van het nieuw te vormen communicatiebeleid.Aanmelden
De gemeenten in het Westerkwartier nodigen alle inwoners uit via het panel mee te denken over de nieuwe gemeente. Aanmelden voor het panel kan via www.westerkwartierpanel.nl. Deelnemers kunnen de vragenlijsten via mobiele telefoon, tablet, laptop en pc invullen. Panelleden kunnen de enquête invullen tot 27 april. De resultaten van de enquête maken de gemeenten bekend in mei.

Privacy

Het Westerkwartierpanel is ondergebracht bij het onafhankelijke onderzoeksbureau Enigma Research in Groningen. Hiermee wordt de privacy van inwoners die deelnemen beschermd.

 

 

  

22 maart 2018

In onze laatste nieuwsbrief hebben we benoemd dat er vóór 1 april 2018 een beslissing zal worden genomen of het plan voor een toekomstbestendig centrum van Tolbert wel of niet doorgang kan vinden.

Hierbij willen wij u laten weten dat de datum van 1 april 2018 wordt verruimd naar 16 april 2018. Dit heeft te maken met het feit dat de onderhandelingen met de betrokken ondernemers nog lopen en naar verwachting niet allemaal voor 1 april 2018 kunnen worden afgerond.

We hebben dan ook in goed overleg met de gemeente en Wold & Waard besloten om de datum naar 16 april 2018 te verplaatsen. Wold & Waard heeft over dit uitstel contact gehad met haar bewoners.

Dit betekent dat we uiterlijk maandag 16 april a.s. bekend zullen maken of het plan voor een toekomstbestendig centrum van Tolbert wel of niet doorgang kan vinden.

 

View Poiez s

 

 

Uitnodiging voor bijeenkomst Energieke Buurten Westerkwartier op 12 april


Beste verenigingen van dorpsbelangen,


Als lid van de vereniging van dorpsbelangen kent u uw dorp door en door. De bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in uw dorp zijn bij u in goede handen. De gemeente en Buurkracht werken momenteel aan hetzelfde doel. Samen zetten we de schouders eronder om te werken aan een duurzamer dorp! De gemeenten in het Westerkwartier zijn daarom samen met Buurkracht op zoek naar enthousiaste inwoners aan de slag willen met energie besparen.

Kom naar de bijeenkomst
Via deze mail willen wij u uitnodigen voor de bijeenkomst Energieke Buurten Westerkwartier. Kent u iemand in uw dorp die actief bezig is met duurzaamheid of is er al een werkgroep in uw dorp actief met energie? Stuur deze uitnodiging dan vooral naar hen door!

Wat houdt de gemeentebijeenkomst in?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het project Energieke Buurten Westerkwartier en het concept Buurkracht waarmee we samenwerken. Wij inspireren u met een aantal succesverhalen van dorpen die al mee hebben gedaan aan Buurkracht. Hierna gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw buurt. Bij de bijeenkomst zijn de wethouder, medewerkers van de gemeente en Buurkracht aanwezig.

Datum: Donderdag 12 april 2018
Start:    van 19:30 uur tot 21:30 uur
Plaats: gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66   

Informatie over Energieke Buurten Westerkwartier
Het project Energieke Buurten is een samenwerking van de Westerkwartier gemeenten en Buurkracht. Dit is erop gericht om meer buurten in het Westerkwartier aan de slag te krijgen met het besparen van energie. De beste energie is tenslotte de energie die je niet gebruikt. Buurten gaan onder leiding van een buurtbegeleider van Buurkracht aan de slag met het besparen van energie. Om de buurten te activeren zijn we opzoek naar enthousiastelingen die het in zich hebben om anderen te inspireren.

Of kom naar de dorpsbijeenkomsten
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 12 april in onze gemeente? Dan bent u ook van harte welkom op de andere bijeenkomsten in de andere gemeenten, deze vinden plaats op:
•    4 april, gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9 in Zuidhorn
•    10 april, gemeentehuis Grootegast, Hoofdstraat 97 in Grootegast
•    12 april, gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66 in Leek
•    18 april, gemeentehuis Marum, Molenstraat 45 in Marum

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met mij op via onderstaande contactgegevens of neem een kijkje op www.buurkracht.nl/westerkwartier

Graag tot ziens op 12 april!

Met vriendelijke groet,

Joost Smits
Junior beleidsmedewerker duurzaamheid
Gemeente Leek


 

 

Tolberterstraat 66
Postbus 100
9300 CA Leek
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel: 0594- 508701
Mobiel: 06-25746710
www.leek.nl

 

 

Op zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse Tolberter Nijjoarsveziede.
De Veziede was ook dit jaar weer een groot succes, met meer dan 90 aanwezigen.
Na de opening door Bonne de Boer, voorzitter van Oldebert, werd door de 5 organiserende verenigingen (Fredewalda, Vredewold, Volksvermaken, Dorpshuis en Oldebert) kort toegelicht wat hun activiteiten in 2018 zullen zijn.
Daarna presenteerde Meindert Bouma op humorvolle wijze een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018, waarbij de gemeentelijke politiek een prominente rol speelt.

NijjVez 2018 IMG 4225

Alle voorgaande sprekers waren unaniem in 1 onderwerp: met ingang van 1 januari 2019 wordt in het Westerkwartier de nieuwe gemeente Tolbert ingesteld. Het gemeentehuis komt op de plaats van het voormalige hotel Leek, zodat ook de plaatsnaamborden weer naar hun oorspronkelijke locatie teruggeplaatst kunnen worden.
Alle verenigingen blijven ook wedijveren om de Poiesz supermarkt voor Tolbert te behouden, maar dan moeten nog wel de nodige struikelblokken worden geslecht en hopen we op maximale inzet van de gemeente Leek om dit voor elkaar te krijgen.

Na de uitleg waarom volgens de voordrager (Johan Akker) deze persoon de Tolberter Erepenning 2018 verdient, reikte de heer Berend Hoekstra, burgemeester van de gemeente Leek, de 12e Erepenning uit aan een geboren en getogen Tolberter: Roel Akker.
Naast zijn andere activiteiten voor het dorp was Roel dit jaar voor de 40e keer Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht in Tolbert.
De heer Hoekstra werd uitgenodigd om de Erepenning uit te reiken omdat het de allerlaatste keer is dat een burgemeester van de gemeente Leek dit kan doen.