Nijjoarsveziede Tolbert 2018


De Tolberter Nijjoarsveziede 2018 wordt georganiseerd door de Stichting Volksvermaken Tolbert, de Rederijkerskamer Vredewold, de Oudheidkamer Fredewalda, Dorpshuis Tolbert en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

Deze veziede is, zoals gebruikelijk, op de 1e zaterdag na Nieuwjaarsdag, dus in 2018 op 6 januari.
Tijdens de veziede zal de Tolberter Erepenning 2018 worden uitgereikt.

Alle inwoners van Tolbert worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, een welkomstdrankje en de soep staan klaar!

De locatie is dit jaar de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert.
Het tijdstip is van 17:00 tot 19:00 uur.