Geachte leden,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de Jaarvergadering van Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.

De jaarvergadering zal plaatsvinden op:  maandag 20 maart 2017 om 19.00 uur in

De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert.


We nodigen u en geïnteresseerde niet - leden van harte uit om mee te praten over de dorpsbelangen en de leefbaarheid van Tolbert.

BIJZONDERE AANDACHT NA AFLOOP VAN DE VERGADERING, NL.: (aanvang ca. 20.30 uur)

Informatief praatje over ”het weer”, hetgeen ons dagelijks bezighoud, door:

HARMA BOER (bekend van RTV Noord)

Rechts op de website kunt onder het item Jaarvergadering 2017 de volgende documenten downloaden:

  • agenda jaarvergadering 2017

  • notulen jaarvergadering 2016

  • jaarverslag 2016

De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zullen tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zéér op prijs,

van harte welkom ook aan NIET leden van Oldebert!

In het kader van verbetering van busverbindingen tussen Leek/Tolbert en de stad Groningen, is onlangs het eerste project gerealiseerd en wel een keerlus bij de Bousemalaan/Oldebertweg.

Verder worden er een aantal rotondes aangepast met nog een aantal werkzaamheden, die hieronder schematisch zijn aangeven.

Oldebert zal e.e.a. blijven volgen en haar leden via de website op de hoogte houden.

planning

Zaterdag 28 januari bijeenkomst voor donateurs Dorpshuis en andere belangstellenden

Bestuur en beheerder nodigen u van harte uit om elkaar tijdens een gezellig samenzijn te ontmoeten. Een aantal plannen en ideeën zal worden gepresenteerd. De resultaten van een eerder gehouden onderzoek naar ervaringen en wensen rondom het Dorpshuis in Tolbert zijn daarbij nadrukkelijk meegenomen. Er zal zeker voldoende ruimte zijn om met elkaar in gesprek te komen. Doel is ook om in samenspraak de bijdrage van het Dorpshuis aan het dorp verder uit te bouwen. En dat bewoners van alle leeftijden er een plek kunnen vinden.

Het zal zeker niet alleen over de toekomstplannen gaan. Tijd voor een drankje en een hapje is er zeker ook. Het Shantykoor Tolbert zal aanwezig zijn om de gezelligheid te versterken. Ook krijgen bezoekers de gelegenheid de gerestaureerde maquette van Tolbert anno 1925 met nieuwe glazen overkapping te bewonderen.

U bent welkom vanaf 15.00 uur in Dorpshuis Tolbert gevesitigd in de  CazemierBoerderij  De bijeenkomst zal duren tot ca. 17.30 uur.

IMG 2225Op de Fredewalda website is de fotoreportage van de afgelopen Tolberter  Nijjoarsveziede te bewonderen klik hiervoor op de volgende link

http://fredewalda.nl/fotoalbum/nijjoarsveziede-tolbert-2017

De foto's zijn gemaakt door Berend Dijkstra

kaartjeEen onbekende heeft dit jaar het hierbij geplaatste kaartje in de door Oldebert beschikbaar gestelde kerstboom bij de kerk van Tolbert gehangen met de wens “Prettig Kerstfeest”.

Het bestuur van Oldebert wil graag haar dank uitspreken voor dit initiatief en hoopt op navolging in de komende jaren.

Meer kaarten met goede wensen, opmerkingen of vragen zijn welkom. De kaarten moeten weerbestendig zijn en de kerstboom en de directe omgeving moet uiteraard netjes blijven.

Eén ding is zeker: volgend jaar plaatst Oldebert weer een mooie boom!!